Vì sao nên đăng ký bản quyền?

Vì sao nên đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính).

Đăng ký bản quyền để bảo vệ chính mình

Đăng ký bản quyền để bảo vệ chính mình

Quyền tác giả bao gồm các quyền nhân thân (như đặt tên cho tác phẩm, công bố tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm…) và quyền tài sản (như độc quyền sao chép tác phẩm, phân phối tác phẩm, truyền đạt tác phẩm…)

7 lý do bạn nên đăng ký quyền tác giả

1. Việc đăng ký quyền tác giả đồng nghĩa với việc bạn thông báo với cả thế giới rằng bạn là chủ sở hữu hay tác giả của tác phẩm đó

2. Xác định rằng bạn được độc quyền sao chép tác phẩm hoặc thay đổi tác phẩm chẳng hạn tạo ra phần tiếp theo hoặc sửa đổi và cập nhật tác phẩm.

3. Bạn là chủ thể duy nhất được quyền phân phối tác phẩm vì mục đích thương mại

4. Chỉ có bạn mới có quyền biểu diễn hoặc trưng bày tác phẩm ra công chúng, những người khác muốn thực hiện điều đó phải xin phép bạn

5. Việc đăng ký không chỉ bảo hộ tác phẩm của bạn trong nước mà cả các nước khác trên thể giới

6. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng xác thực nhất, hữu hiệu nhất làm căn cứ khi bạn muộn ngăn chặn hoặc khởi kiện người có hành vi xâm phạm tác phẩm của bạn

7. Nếu bạn thành công trong vụ kiện bạn sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường nhất định

Đánh giá bài viết
Xếp hạng
[Tổng cộng: 1 Average: 5]

Bình luận

Bình luận

0978.148.111
0978.148.000